Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende
Beredskap og forsvar

Alarmsentral Brann - 110-innlandet

logo-110Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i Hedmark og Oppland fylker. Regionen er sammenfallende med Hedmark, Vestoppland og Gudbrandsdal politidistrikter.

Elverum kommune er vertskommune for drift av regional 110-sentral for Innlandet. Elverum kommune har delegert driftsansvaret for 110- sentralen til Midt Hedmark brann og Redningsvesen IKS.
110-sentralen har som hovedoppgave å håndtere nødmeldinger i forbindelse med branner og ulykker, m.v. Sentralen har også tilknyttet ca 2750 Automatiske brannalarm-anlegg fra offentlige og private næringsbygg.
I tillegg utfører de tilleggstjenester innenfor overvåkning og mottak av trygghetsalarmer.
110-innnlandet tvitrer om branner, ulykker og andre henelser av samfunnsmessig interesse.

Overordnet beredskapsplan for Grue kommune

Overordnet beredskapsplan for Grue kommune, godkjent av kommunestyret 3. april 2017, ajourført april 2018.

 

Glåmdal Brannvesen IKS

logo glmdal brannvesenGlåmdal Brannvesen IKS er et interkommunalt brannvesen for Grue og Kongsvinger kommune.
Tlf 417 96110

Til toppen