Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende
Kunngjøringer

Endring i forskrift om septiktømming

septikDet er vedtatt følgende endring i Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker:
§5 Tømmefrekvens, pkt 4. Tette tanker, minimum 1 gang pr år. De tanker som ikke er tømt pr. 1. november inneværende år, vil bli tømt fortløpende og uoppfordret i løpet av november - desember 2017.
Les forskriftene her: Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker

Høring: Plan for idrett, fysisk aktivtet og friluftsliv 2017-2022

Planen er en temaplan og skal være et redskap for å nå kommunens mål innen nevnte felt.
Høringsfrist er 1. november.  

Les mer: Høring: Plan for idrett, fysisk aktivtet og friluftsliv 2017-2022

Varsel om oppstart av «Detaljregulering - Kirkenær Industripark

naboliste

blyant og papirPlanområdet utgjør søndre del av gjeldende kommuneplans industriområde på Kirkenær – felt I1, med
noe tillegg av bestående industriarealer.

Les mer: Varsel om oppstart av «Detaljregulering - Kirkenær Industripark

Til toppen