Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende
Offentlige avgifter

Kvartalsvis fakturering fra GIVAS

givasNå blir det kvartalsvis fakturering av vann- og avløpsgebyrene for alle GIVAS' kunder. Det betyr at du får kostnadene fordelt på fire terminer i stedet for to. Første kvartal har forfall 20. mars. Øvrige forfallsdatoer er 20. juni, 20. september og 20. desember.


Utligning av eiendomsskatt 2017

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2017, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig ettersyn i 3 uker fra 1. mars.
Skattelisten legges ut på Servicetorget i Rådhuset og Joker Grue Finnskog.

Les mer: Utligning av eiendomsskatt 2017

Kontrollgebyr

Kontrollgebyr er et årlig gebyr som skal betales for bebygd eiendom med avløpsanlegg som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett.
Det betales ett gebyr for hvert enkelt anlegg på eiendommen.

Gebyret er kr. 175,- eks. mva.

Vedtatt i kommunestyret 08.04.2013.

Enhetsleder landbruk og teknikk

 

Tilsynsgebyr brann

Brannforebyggende tilsyn kan ikke foretas samtidig med feiing.
Tilsynsgebyr brann: kr. 120,- pr. år.

Vedtatt i kommunestyret 14.12.2009.

Til toppen