Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Stort vannmåler-samarbeid i Glåmdal

Et unikt samarbeid på landsbasis sørger for at abonnentene i Glåmdalskommunene nå kan lese av vannmåleren på SMS eller internett.

GIVAS Ny vannmåleravlesingNytt av året er at vannmåleravlesningen kan gjøres via SMS eller direkte på internett: www.leseav.no. Dette erstatter tidligere avlesningsmetoder på kommunenes nettsider og GIVAS mobilapp.

Nytt samarbeid
Nyutviklingen er resultatet av et nytt stort samarbeid i regionen. Totalt 5 kommuner og 3 Interkommunale selskaper (IKS’er) har samarbeidet om et nytt felles verktøy for forvaltning av kommunale eiendomsgebyrer og eiendomsskatt. Deltagerne er Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Kongsvinger, Glåmdal brannvesen IKS (GBI), Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap (GIVAS) og Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap (GIR).

Bedre tjenester for innbyggerne
Målsettingen med samarbeidet er å effektivisere drift og forvaltning av kommunale eiendomsgebyrer og eiendomsskatt hos deltagerne, videreutvikle samarbeidet, jobbe for felles strategier og utvikle tjenester som kommer innbyggerne til gode. Et felles system bidrar til bedre tjenester som er en forutsetning for å ivareta innbyggernes interesser.

Tidligere har kommunene og de interkommunale selskapene hatt hver sin database. Det har medført mye unødvendig dobbeltarbeid i forbindelse med f.eks adresseendringer, da både kommunen, GIVAS, GIR og GBI har måtte gjøre endringer hver for seg. Nå ligger hele databasen samlet på ett sted, og oppdateringer registreres kun en gang. Alle har da oppdatert informasjon.

Elektronisk verktøy og felles database
Det er også kjøpt inn elektronisk verktøy slik at registrering av slamtømming, feiing og endring på eiendomsskatteobjekter kan gjøres ute «i feltet», og data overføres direkte inn til en felles database.
Dette er første steg i samarbeidets målsetning om innføring av «Din Side», der innbyggerne i kommunene kan få en samlet oversikt over sine registrerte opplysninger, betalingsforpliktelse, søknader mm. Innbyggerne vil merke en stor forbedring sammenlignet med dagens løsning når dette kommer på plass.

Unikt samarbeid i Norge
Velaug Herud fra Sør-Odal kommune har vært prosjektleder for samarbeidet, og anskaffelsen har vært gjort gjennom Regional Innkjøpsordning I Glåmdal (RIIG).
- Etter det vi har fått opplyst fra leverandørene, er dette det største samarbeidet av denne art i Norge, sier hun.
Hun forteller videre at det har vært mye arbeid med å få på plass alle de tekniske detaljene. Blant annet har alle partene måtte gå over til felles IKT-leverandør, som i dag er Hedmark IKT (HIKT).
- Resultatet er imidlertid veldig bra, og selv om innføring av et så stort system både kan være utfordrende og tidkrevende, har det stort sett gått smertefritt, sier Herud.


Les også: Slik leser du av vannmåleren på SMS eller internett


Bildet: Stine Engen hos GIVAS viser fram de nye vannmåleravlesningskortene, og oppfordrer flest mulig til å bruke SMS eller www.leseav.no når de registrerer ny vannmålerstand.

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen