Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Ny RMP for Hedmark

Ny forskrift i Hedmark - regionalt miljøprogram (RMP). Søknadsfrist 1. oktober.


Åker i stubbSøknadsfristen er 1. oktober 2018, men det er mulighet for å registrere og sende inn søknader allerede fra 1. august

Det er egen søknadsfrist for beitelag, som har søknadsfrist 20. oktober.

I jordbruksoppgjøret ble det vedtatt å øke bevilgningene til regionalt miljøtilskudd med 57,6 millioner på landsbasis. Hedmark fikk økt sine bevilgninger med 6 millioner fra 2017 til 2018.

Det er gjort fire endringer i Hedmark for søknadene i 2018:

  • Det kan gis tilskudd til utsatt jordarbeiding for arealer i erosjonsklasse liten og erosjonsklasse middels også i nedslagsfelt til vassdrag som ikke er prioritert av Fylkesmannen i Hedmark.
  • Tilskudd til spredning av husdyrgjødsel ved nedlegging eller nedfelling er skilt ut som eget tiltak med tilskuddssats kr 80,- pr. dekar.
  • Det er innført tilskudd til maskinell drift av bratt fulldyrka og overflatedyrka jord med helling på 1:5 eller brattere.
  • Ved seterdrift med melkeproduksjon på seter i minst 6 uker eller mer er tilskuddssatsen økt til kr 50.000,-.

 

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen