Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Søknadsfrist regionalt miljøtilskudd (RMP) er 1. oktober

Åker i stubbEnhet for landbruk og teknikk informerer om at søknadsfrist for regionalt miljøtilskudd er 1. oktober. 

 

 

Elektronisk søknadsskjema finner du her: www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/

I jordbruksoppgjøret ble det vedtatt å øke bevilgningene til regionalt miljøtilskudd med 57,6 millioner på landsbasis. Hedmark fikk økt sine bevilgninger med 6 millioner fra 2017 til 2018.Det er gjort fire endringer i Hedmark for søknadsomgangen 2018:

1. Det kan gis tilskudd til utsatt jordarbeiding for arealer i erosjonsklasse liten og erosjonsklasse middels også i nedslagsfelt til vassdrag som ikke er prioritert av Fylkesmannen i Hedmark.
2. Tilskudd til spredning av husdyrgjødsel ved nedlegging eller nedfelling er skilt ut som eget tiltak med tilskuddssats kr 80,- pr. dekar.

3. Det er innført tilskudd til maskinell drift av bratt fulldyrka og overflatedyrka jord med helling på 1:5 eller brattere.
4. Ved seterdrift med melkeproduksjon på seter i minst 6 uker eller mer er tilskuddssatsen økt til kr 50.000,- .

                                                                                              .

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen