Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Strålevern- trådløse nettverk

logo grue snes vler


Trådløse nettverk etableres i økende grad i det offentlige og private rom. Trådløs nettverk gjør det mulig for flere personer og over et større område å få tilgjengelig internett. Det er naturlig samfunnsutvikling. Trondheim var den første ”trådløse” byen. I november 2007 utførte Post – og teletilsynet og Statens Strålevern målinger av de radiofrekvente feltene fra basestasjoner flere steder i Trondheim sentrum og på NTNU. Målingene viste at feltnivåene fra det trådløse nettverket var svært lave der mennesker ferdes1.  Det foreligger ikke noen data, og ut fra dagens kunnskap om biologiske virkninger av svake felt, ingen indikasjoner på negative helseeffekter1.

Det er fastsatt grenserverdier for ikke-ioniserende stråling, basert på gjennomgang tilgjengelig forskning på dette området. Det har blitt opprettet en rådgivende interasjonal panel, bestående av eksperter innenfor dette område. Den heter ICNIRP (Det internasjonale strålevernkommisjonen for ikke-ioniserende stråling, og er en del Verdens Helseorganisasjon (WHO). Grenseverdier fastsatt her, har blitt tatt i bruk inn i forskrift om strålevern og bruk av stråling fra 2003. Trondheim som første ”trådløse” by har verdier som er langt under det fastsatte grenseverdier.

Teknologien som brukes i trådløse sendere, herunder mobiltelefoner, basestasjoner for mobiltelefoner og trådløsenettverk, og dets helseeffekter er under fortløpende vurdering. Foreløpig er det ingen holdepunkt for negative helseeffekter. Trådløse nettverk benytter vesentlig svakere sendereffekt sammenlignet med mobiltelefoner.

Teknologien som er beskrevet ovenfor er forholdsvis ny teknologi, og noe som har blitt tatt i bruk i økende grad siste 15 år, og kan argumenteres med at studiene som gjøres ikke har blitt gjort i lang nok tid. Begrepet ”El-overfølsomhet” er et nytt, og benyttes for personer som erfarer at de får symptomer når de bruker eller er i næheten av kilder til elektromagnetiske felt. Her har heller ikke forskning fastlått noen årsakssammenheng mellom plagene som beskrives og felt fra trådløse nettverk.

Generelt innen strålevern gjelder at all eksponering skal holdes så lav som mulig, selv om nivåene i utgangspunktet er lave. Strålevernet anbefaler følgende:

  • Montering av basestasjon høyt oppe på veggen eller i mindre brukte rom
  • Unngå barnerom, soverom og nærhet til hodeenden av sengen
  • Unngå å plassere en bærbar PC direkte på fanget

 

 

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen