Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende
Miljørettet helsevern i Solør

Samfunnsmedisin i Solør

logo grue snes vler

 

 

 

Les mer: Samfunnsmedisin i Solør

Kommunelegen er barnas arbeidstilsyn

logo grue snes vlerFormålet med Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og kommunelegens tilsyn med barns arbeidsmiljø er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter, som kommer inn under forskriften, fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

Les mer: Kommunelegen er barnas arbeidstilsyn

Legionella

logo grue snes vler

Legionellose kan gi to ulike sykdomsbilder:

  • Legionærsykdom som kan gi alvorlig lungebetennelse
  • Pontiacfeber som gir et mildt sykdomsbilde og som vanligvis ikke trenger behandling.

Det er de samme artene som kan forårsake både legionærsykdom og Pontiacfeber.

Les mer: Legionella

Drikkevann

logo grue snes vlerDet er mange i vårt område som har egne drikkevannskilder i form av brønner eller sandspisser. Drikkevannet er som regel bedre om vinteren enn om sommeren. Blir man syk av å drikke vannet, er som regel årsaken at det er forurenset av avføring fra mennesker eller dyr. Om våren er det mye overflatevann som kan gi tilsig til brønn. Mus og andre smågnagere kan være bærere av sykdomsfremkallende organismer.

Les mer: Drikkevann

ESO=etter skoleordningen

logo grue snes vlerESO er privatdrevet SFO. 

ESO er en virksomhet som omfattes av Forskrift om miljørettet helsevern. 
ESO skal dokumentere type virksomhet i henhold til bestemmelsene i  kap. 3 og 4 i denne forskriften. 

Etablerering av ESO skal melde virksomheten til Kommuneoverlegen i Solør før oppstart.

 

Strålevern- Radon

logo grue snes vler500 000 nordmenn bor i en bolig med for høye radonverdier, ifølge Statens strålevern. Den kalde årstid er den beste til å finne ut av om du er en av dem.

Les mer: Strålevern- Radon

Barnehager og smittevern – nye faglige råd

logo grue snes vlerFolkehelseinstituttet har utarbeidet nye faglige råd om smittevern i barnehager. Rådene tar for seg de fleste sider av smittevern i barnehager. Rådene er også i noen grad relevante for de laveste trinn i barneskolen.

Les mer: Barnehager og smittevern – nye faglige råd

Strålevern- solarium

logo grue snes vler

Lokaler som benyttes til solarium omfattes av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. (med hjemmel i smittevernloven og i folkehelseloven). Forskriften har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer.

På vegne av kommuneoverlegen fører miljørettet helsevern tilsyn etter Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Strålevernsforskriften). Forskriften har som formål å sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet.

Samtlige solarier, enten de finnes som solstudioer, eller tilknyttet for eksempel treningssentre, frisørsalonger, hoteller, kiosker eller arbeidsplasser skal oppfylle forskriftenes krav.

 

Vedlegg:
FilBeskrivelseStørrelse
Last ned denne filen (papirtilsyn 1.doc)Papirtilsyn 88 kB
Last ned denne filen (Papirtilsyn 2.doc.pdf)Papirtilsyn 20 kB

Les mer: Strålevern- solarium

Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet – godkjenning

logo grue snes vlerLokaler og utstyr i tatoverings- og hulltakingsvirksomheter skal godkjennes av kommunen. Forskriften om hygienekrav har som formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer ved virksomheten.

Les mer: Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet – godkjenning

Badeanlegg, bassengbad og badstue

logo grue snes vlerHensikten med forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstue er å sikre brukerne av badeanlegg, bassengbad og badstu tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, og bidra til å hindre ulykker.

Vedlegg:
FilBeskrivelseStørrelse
Last ned denne filen (sjekkliste badeanlegg.doc)sjekkliste badeanlegg.doc 101 kB

Les mer: Badeanlegg, bassengbad og badstue

Til toppen