Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Kommuneplan 2013-2023 Arealdelen

blyant og papirI medhold av plan- og bygningslovens § 11-15, vedtok kommunestyret i Grue, den 8.4.2013, sak nr. 014/13, Kommuneplanens arealdel 2013 – 2023.

Arealplanen viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. Plankartet viser i nødvendig utstrekning hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. Kommunen har vurdert behov for å detaljere kommuneplanens arealdel for deler av kommunens område med nærmere angitte underformål for arealbruk, hensynssoner og bestemmelser, jf. §§ 11-7 til 11-11 (jf. pbl § 11-5).

Arealdelen er ved kommunestyrets vedtak, bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i § 1-6. Planen gjelder fra kommunestyrets vedtak. Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser, samt bestemmelser knyttet til arealformål og hensynssoner. Der det ikke gjelder eller er stilt krav om reguleringsplan, jf. § 12-1 andre ledd, skal kommuneplanens arealdel følges ved avgjørelse av søknad om tillatelse eller ved foreståelsen av tiltak etter reglene i § 20-1 første ledd bokstav a til m, jf. §§ 20-2 og 20-3 (jf. pbl § 11-6).

Planen kan også ses på servicetorget/biblioteket, Grue rådhus. Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages (jf. pbl § 11-15).

Planbestemmelser og retningslinjer

Planbeskrivelse

Saksdokumenter

Grue kommuneplan 2013-2023

Kirkenær

Namnå

SB1 (Gamle Kongeveg X Bruvegen)

SB6 (Furubergsvegen)

SB7 (Jansvegen)

SB8 (Hukusjøen)

SF7 (Tvengsberget)

Skasberget

Skasenden

Svullrya

Tegnforklaring

Tegnforklaring

Vestmarka

Grinder

H31 (Veltseterberget)

H53 (Reguleringsplan Sameiet Ferieområde)

H54 (Reguleringsplan Kirkesjøberget hytteområde)

H63 (Sætertjennet)

H64 (Vestre Tysketorpet)

H65 (Reguleringsplan Kalatupa hytteområde)

H66 (Reguleringsplan Vestgarden hytteområde)

HB1 (Frysjøen sør)

SB2 og SB3 (Bergesiden)

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen