Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Plan for detaljregulering med reguleringsbestemmelser for planoverganger på Namnå - Melding om vedtak

blyant og papirKunngjøring av plan
Kommunestyret i Grue egengodkjente den 19.10.2015 i saknr 060/15, detaljreguleringsplan Planoverganger på Namnå.

Planområdet er på 60 daa. Planområdet ligger like nord for tettstedet Namnå i Grue kommune, og har en utstrekning på ca. 1,3 km øst for Solørbanen. Planen omfatter 3 planoverganger hvorav en er knyttet til næringsområdet og to er knyttet til gårdsbruk og boliger. Planen er avgrenset til å gjelde jernbane, planoverganger, ny kjøreveg og nødvendige omkringliggende areal.

Planarbeidet er utført av Multiconsult på vegne av Jernbaneverket.

For nevnte vedtak gjelder:

Dette vedtaket kan i hht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9 påklages til Fylkesmannen.

Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Grue kommune, Landbruk – næring –

teknikk. Klagefristen er 3 uker fra underretningen om vedtaket er kommet fram eller fra denne

kunngjøringen. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning må fremsettes innen 3 – tre – år

fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Grue kommune.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for planoverganger på Namnå

Plankart 1

Plankart 2

 

Enhet for Landbruk - næring - teknikk

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen