Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Botilbud

 

 oms.boligKommunale utleieboliger til helse- og omsorgsformål


Kommunen har ulike typer boliger til pleie og omsorgsformål. For å søke om en slik bolig, benyttes søknadsskjema for pleie og omsorgstjenester.  Her finner du søknadsskjema
Alle boliger til pleie- og omsorgsformål tildeles etter individuell, faglig vurdering av behovet for pleie- og omsorgstjenester.

Boligene er husleiebasert, og beboerne mottar hjemmetjenester i forhold til individuelt behov. 

Trygdeboliger/Aldersboliger
Dette er boliger delvis tilrettelagt for rullestol. De ligger spredt i kommunen; 2 i Svullrya, 2 på Kirkenær, 6 på Kirkenær nær til Grue sykehjem.

Størrelsen varierer, men er i utgangspunktet beregnet på en beboer.

  • Behovet for bistand med pleie- og omsorgstjenester dekkes av hjemmetjenesten. 

Omsorgsboliger
Kommunen har 12 boliger som er fullt tilrettelagt for rullestol både med tanke på å komme inn i boligen, og inne i boligen. Boligene ligger med innendørs tilknytning til  bolig- og sykehjemsbygningene på Kommunegården, Kirkenær. Størrelsen er ca 50 m2. Boligene er i utgangspunktet beregnet på en beboer, men kan erfaringsmessig godt bebos av to personer.

Kommunen har også 10 omsorgsboliger samlet om fellesareal i et tilstøtende bygg.

  • Behovet for bistand med pleie- og omsorgstjenester dekkes av hjemmetjenesten. 

Omsorgsboliger i døgnbemannet bofellesskap
Kommunen har 30 omsorgsboliger fordelt på 3 døgnbemannet bofellesskap. Boligene er på 40-50m2. De er beregnet på en beboer, men kan erfaringsmessig bebos av to personer.

I disse omsorgsboligene er det lagt opp til kjøp av servicepakker. Alle måltider kjøpes fra sykehjemmets kjøkken. Bruk og vask av sengetøy og sengetekstiler, vask av privat tøy og eventuelt reparasjon av privat tøy blir dekket av sykehjemmets vaskeri.

  • Behovet for pleie- og omsorgstjenester blir dekket av personalet i bofellesskapet. 

Omsorgsboliger i døgnbemannet bofellesskap
Kommunen har 10 omsorgsboliger i døgnbemannet bofellesskap beregnet på personer med psykisk sykdom. Tilbudet i disse omsorgsboligene er tilsvarende øvrige omsorgsboliger i døgnbemannet bofellesskap.

  • Behovet for pleie- og omsorgstjenester blir dekket av personalet i bofellesskapet. 

Boliger beregnet på utviklingshemmede/funksjonshemmede med behov for tilrettelagte pleie- og omsorgstjenester
Kommunen har 20 boliger fordelt i 5 bofellesskap med døgnbemanning, og 5 enkeltboliger.

Boligene er lagt opp med boenheter og fellesareal hvor beboerne deltar i innkjøp og tilberedning av felles måltider. Beboerne deltar og mottar tjenester i forhold til egen omsorgsevne.

  • Behovet for pleie- og omsorgstjenester dekkes av personalet i bofellesskapet, tilrettelagte tjenester og hjemmetjenesten.

 

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen