Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Permisjon fra grunnskoleopplæringen

Beskrivelse

Opplæringsloven omhandler to ulike typer permisjonstilfeller:

 • Når det er forsvarlig, kan en elev gis permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil 2 uker.
 • Elever som hører til et trosamfunn utenfor Den Norske Kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden.

Kriterier

 • Skolen vil vurdere om permisjonen er forsvarlig. Det er ikke tillatt å gi permisjon utover to uker.
 • Foreldrene til elever som har rett til permisjon fordi trossamfunnet de tilhører har helligdag, må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute.

Lover og retningslinjer

 • Gjelden lov og regelverk
  Opplæringslova § 2-11 første og andre ledd. Eleven har rett til permisjon etter første ledd. Etter andre ledd vil eleven derimot ha rettigheter dersom vilkåret om opplæring i permisjonstiden er oppfylt.

  Opplæringslova § 2-11

Om søknadsprosessen

  • Søknaden leveres eller sendes skolen,
   Grue barne- og ungdomsskole, 2260 Kirkenær
  • Søknader behandles fortløpende

 


Saksbehandlingstid

Kommunen (skolen) har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned; skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysning om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Hvis kommunen (skolen) avslår søknaden, kan du klage vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Skolen vil kunne gi deg veiledning.
Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

Permisjonssøknad

 

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen