Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Opplæring i grunnskole - innhold og antall timer

 
Generelt
 
Beskrivelse

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en fag- og timefordeling som viser hvor mange timer hvert fag skal ha på de ulike skoletrinnene, og hvilke fagkombinasjoner som er mulig. Dette er en del av Læreplanverket for Kunnskapsløftet – en reform for skoleverket som startet i 2006. Skoleeier er forpliktet til å dokumentere at skolen følger fag- og timefordelingen. Skolen skal prioritere at eleven utvikler grunnleggende ferdigheter i å:

  • uttrykke seg muntlig 
  • uttrykke seg skriftlig 
  • lese 
  • regne 
  • bruke digitale verktøy

Disse ferdighetene er integrert i læreplanene for de ulike fagene. Læreplanene har tydelige mål for hva eleven skal mestre på de ulike trinn. Hvis eleven ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige undervisningen, har hun eller han rett til spesialundervisning.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Kunnskapsløftet

Det er Fylkesmannen som har ansvaret for å føre tilsyn med at skoleeier oppfyller kravene i opplæringsloven med forskrift, og at opplæringen skjer i samsvar med Kunnskapsløftet. Fylkesmannen kan gi skoleeier pålegg om å rette opp eventuelle avvik.
 
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Se opplæringsloven §§ 2-3, 3-2, 3-4, 4A-6, 6-4 
 
Lover
 
Forskrifter
 
Retningslinjer

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen