Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Skolefritidsordning

skofri

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. klasse og for barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

SFO benytter skolens lokaler og har følgende åpningstider:
06.45 - 08.30 og 13.15 - 16.45.
SFO er stengt i romjula, påskeuka og uke 28, 29 og 30 i sommerferien.
I øvrige ferier kan det kjøpes enkeltdager på SFO etter behov også for barn som ikke har SFO-plass i skoleåret.  
 

Om søknadsprosessen

Veiledning
SFO-plassen tildeles etter søknad. Du kan få hjelp fra SFO-leder til å søke.

Saksbehandlingstid
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet. 

Klagemulighet 
Får du avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er kommunens egen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til den kommunale klagenemnda. 

Kontaktinformasjon:
SFO telefon: 62 94 21 21, mobil 48 20 07 60, mellom kl. 09.00 - 12.30 hver dag.
 

 

 

 

 

 

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen