Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Fraværsføring i grunnskolen

Forskrift til opplæringsloven

§ 3-41. Føring av fravær i grunnskolen

Fra og med 8. trinn skal alt fravær føres på vitnemålet. Fravær skal føres i dager og enkelttimer. Enkelttimene regnes i 60-minutters enheter. Enkelttimer kan ikke slås sammen til dager.

Eleven eller foresatte kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et eget vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.

Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet fra opplæringa på forhånd.

For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:

a) dokumentert fravær som skyldes helsemessige årsaker

b) innvilget permisjon etter opplæringsloven § 2-11

For at fravær som skyldes helsemessige årsaker (etter bokstav a) ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge fram legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsemessige årsaker må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær (etter bokstav a) på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.

Ved å fylle ut og returnere nedenstående svarslipp, samt utfylling av vedlagte skjema, vil elevens/foresattes krav om at gyldig fravær inntil 10 dager strykes umiddelbart iverksettes.

Dette forstås som 10 dager til sammen og ikke 10 dager per årsak. Det presiseres at dette gjelder bare gyldig fravær. Eventuelt ugyldig fravær skal føres på vitnemålet.

Dersom noen skulle ha mer enn 10 dagers gyldig fravær i et opplæringsår, kan det kreves at grunnen til fraværet føres i et eget vedlegg til vitnemålet. Kryss av på svarslippen dersom dere ønsker eget vedlegg.

Ta kontakt dersom noe er uklart med inspektør Hans Vegard Hals telefon 62 94 21 06.

Søknadsskjema

 

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen