Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Grunnskoleopplæring for voksne

Generelt

 
Beskrivelse
Du som er over opplæringspliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring. Opplæringen gjelder vanligvis de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. Opplæringen skal tilpasses ditt behov; det gjelder både omfang, lengde og tidspunkt for undervisningen. Som hovedregel skal det brukes komprimerte løp. Voksne skal ikke plasseres i ordinære klasser sammen med barn og unge.
 
Pris for tjenesten
Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

 

Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Lover
Opplæringslova § 4A-1

 

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om grunnskoleopplæring for voksne.
 
Saksbehandlingstid
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet. Selv om det eksisterer en individuell rett til opplæring, må det offentlige ha rimelig tid til å planlegge, legge til rette og iverksette tilbudet. Dette innebærer at søkerne, etter omstendighetene, må akseptere at det kan ta en viss tid før et tilbud blir etablert.
 
Søknadsbehandling
Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke. Vedtaket vil også spesifisere hva tjenesten omfatter.
Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til Fylkesmannen for klagebehandling.
 
Kontaktinformasjon i Grue:
Birgit Markusson: 62 94 21 05
Torill S. Rismyhr: 62 94 21 00/62 94 21 02
 
Lenker

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen