Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Spesialundervisning for voksne

Generelt

 
Beskrivelse
Voksne som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det vanlige, tilpassede opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning. Voksne som har særlig behov for opplæring for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter (ADL-trening) har rett til slik opplæring.
 
Målgruppe
  • De som ikke får eller kan få tilfredsstillende utbytte av det vanlige, tilpassede opplæringstilbudet for voksne på grunnskolens område.
  • Voksne som på grunn av sykdom, skade eller ulykke har behov for fornyet grunnskoleopplæring.
  • Voksne som har særlig behov for trening i daglige gjøremål (ADL-trening).
 
Kriterier
Du må
  • være over opplæringspliktig alder
  • ha behov for grunnskoleopplæring 
  • ikke ha eller kunne få tilfredsstillende utbytte av det vanlige opplæringstilbudet for voksne

 

 
Pris for tjenesten
Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.
 
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Opplæringslova § 4A-2 Opplæringslova kapittel 5
Lover
Forskrifter

 

 

Veiledning

Du kan få hjelp fra kommunen til å søke om spesialundervisningen.
 
Saksbehandlingstid
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.
 
Søknadsbehandling
Kommunen fatter et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke. Vedtaket vil også spesifisere hva tjenesten omfatter.
Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til Fylkesmannen.
 
Kontaktinformasjon:
Birgit Markusson telefon 62 94 21 05

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen